пребарај:

 

Професионални сметководствени и консултантски услуги

Во динамичниот свет на претприемништвото и бизнисот, Вашата најголема потреба се вистинската информација и квалитетната услуга. Можете да им помогнете на многумина, но најпрво помогнете си себеси.
Во нашето работење користиме некои корисни обрасци кои наоѓаат секојдневна употреба. Истите се од различни сфери на работата и се однесуваат на различни институции во кои наоѓаат примена. Според тоа претпоставуваме дека можат во голема мера да ви помогнат.


Еве некои обрасци превземени од Управата за јавни приходи:

Еве неколку обрасци од областа на работните односи:

Обрасци кои се употребуваат во Фондот за здравствено осигурување: